Hỗ trợ trực tuyến

0914.11.4648 0914.11.4648


Tư vấn qua điện thoại
18001166
Chăm sóc khách hàng
800126

Dịch vụ

DỊCH VỤ  |  Truyền số liệu

Kênh thuê riêng

Đây là dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật lý dùng kết nối và truyền thông tin giữa các mạng nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng tại hai hay nhiều điểm khác nhau.

Đăng ký dịch vu  

MetroNET

MetroNET (Metropolitan Area Network) là dịch vụ mạng đô thị băng rộng của Viễn thông TP.HCM

Đăng ký dịch vu  

MegaWAN

MegaWAN là dịch vụ kết nối mạng máy tính tại nhiều điểm cố định khác nhau trên diện rộng của các tổ chức, doanh nghiệp.

Đăng ký dịch vu